Školní rok 2018 - 2019

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - pozvánka , foto , Slovácký deník

10. 9. - Zahájení plaveckého výcviku (pravidelně v pondělí)

14. 9. a 21. 9. - Zdravá pětka - fotky

18. 9. - Třídní schůzka 1. třídy (16.00 h)

26. 9. - Tradiční dýňování (16.00) - pozvánka, fotky

27. 9. - Atletická olympiáda ZŠ Jarošov a ZŠ Mařatice - fotky

ŘÍJEN

2. 10. - Fotografování prvňáčků

5. 10. - Slovácké divadlo - Špalíček veršů a pohádek - 1. - 4. třída

12. 10. - Dopravní výchova na DDH v UH - 4. třída

17. 10. - Povídání o Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. třída

24. 10.  - Bezpečná cesta do školy - BESIP  p. Patík - 1. a 2. třída - foto, video

25. 10. - Procházka po Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. a 4. třída

26. 10. - Stoletá republika, projektové vyučování k 100. výročí založení naší země - foto

LISTOPAD

6. 11. - Třídní schůzky (změna z původního termínu 13.11.)

6. 11. - Pedagogická rada

12. 11. - Turnaj v házené ZŠ Sportovní (vybraní žáci 4., 5. třída) - foto

12. - 16. 11. - Projekt Erasmus - školu navštíví zahraniční učitelé - foto

15. 11. - Exkurze Zlín - "Baťa - příběh jednoho města" - 5. třída - foto

13. 11. - První pomoc v 1. třídě - foto

21. 11. - Návštěva Speciální školy UH - 2. třída - foto

18. 11. - Den slabikáře 1.+5. třída - foto

21. 11. - Testování ČŠI - anglický jazyk - 4. třída

22. 11. - Bruslení - zimní stadion 10.00-10.45 - foto

23. 11 - Vánoční tvoření se Šikulou - během dopoledne se vystřídají všechny třídy - foto

23. 11. - Scénické čtení v MŠ - 4. třída

29. 11. - Koncert "Vánoční příběh"  (v tělocvičně od 10.00)

30. 11. - Zážitkové dny SŠPHZ UH - 5. třída 

 

PROSINEC

4. 12. - Dílničky - školní družina

5. 12. - Mikuláš ve škole

6. 12. - Park Rochus - "Adventní čas je tu zas"

10. 12. - Ježíškova dílna UH - 4. a 5. třída

10. 12. - Školní liga házené - vybraní žáci

 

11. 12. - Vánoční ladění

13. 12. - Vystoupení pěveckého sboru v Domě s pečovatelskou službou UH - od 10.00 h

20. 12. - Vánoční bruslení 10.00 - 10.45

21. 12. - Kino Hvězda "Čertí brko" 10.00 - 11.40

  

LEDEN

10. 1. - Náhradní plavání

15. 1. - Konzultace

21. 1. - Hasík 2. třída

22. 1. - Pedagogická rada

30. 1. - Hasík 2. třída

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

17. - 21. 6. - Škola v přírodě

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

 

 

ARCHIV

2017-2018

ZÁŘÍ

 4. 9. - Slavnostní zahájení školního roku. Foto zde

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/snazime-se-neopomijet-jarosovskou-skolu-rekl-tajemnik-mesta-20170904.html

11. 9. - Začátek plaveckého výcviku 1. - 4- třída Foto 1. třída

19. 9. - Fotografování 1. třídy

29. 9. - EKO DEN Foto zde


průběžně - Společný projekt tříd  "DŽUNGLE"

 

ŘÍJEN:

3. 10. - Třídní schůzka rodičů 1. třídy

3. 10. - Tradiční "Dýňování"  Foto

10. 10. - Dopravní výchova 4. tř. Foto

17. a 18. 10. - Prohlídka Uh. Hradiště s paní Rašticovou 3. a 4. třída - Foto

18. 10. - BESIP: Bezpečná cesta do školy 1. a 2. třída -  Foto

19. 10. - Brno - Planetárium + Technické muzeum 4. a 5. tř. - Foto

20. 10. - Tradiční turnaj v miniházené - Foto

23. 10. - Halloween ve školní družině - Foto

průběžně - Podzimní tvoření ve ŠD - Foto

 

LISTOPAD:

15. 11. - Čtvrťáci v MŠ - Foto

15. 11. - Prváčci ve Slováckém deníku - FotoSlovácký deník

16. 11. - Den slabikáře - společné čtení prvňáčků a páťáky - Foto

21. 11. - Rodičovská schůzka

21. 11. - Volby do Školské rady

24. 11. - Vyrábění se Šikulou - Foto

29. 11. - Bruslení

průběžně - Projektové vyučování o Uherském Hradišti - Foto

Hasík 2. tř. 

průběžně - Podzimní tvoření ve ŠD - Foto

 

PROSINEC:

4. 12. - Mikulášská nadílka - Foto

5. 12. - Rochus - Adventní čas je tady zas - Foto

7. 12. - Pečení perníčků 5. třída - Foto                                                               

8. 12. - Miniházená - Foto                                                                      

8. 12. - Pěvecký kroužek v Redutě - Foto                                                  

11. 12. - Ježíškova dílna a jarmark UH 3. a 5. třída - Foto                                           

12. 12. - Vánoční ladění - Foto

19. 12. - Dílničky ve ŠD - Foto

21. 12. - Vánoční bruslení

22. 12. - Kino

 

LEDEN:

5. 1. - Hasík 2. třída

15. 1.  Soutěž v plavání 1. a 2. třída - Foto

17. 1. - Bruslení - Foto

22. 1. - Soutěži v plavání 3. a 4. třída - Foto

23. 1. - Konzultace

24. 1. - Okresní kolo matematické olympiády - Foto

26. 1. - Hasík 2. třída

31. 1. - Žonglování s Jirkou Sadilou - Foto

31. 1. - Já jsem tvůj člověk - uzávěrka literární soutěže - Foto

31. 1. - Píšu povídky, píšu básně - uzávěrka literární soutěže

 

ÚNOR:

1. 2. - Netradiční zimní olympijské hry ve ŠD - foto

2. 2. - Pololetní prázdniny

8. 2. - Bruslení

10. 2. - Karneval s kouzelníkem - foto

12. 2. - Beseda s policií (3.,4.,5.třída) - foto

13. 2. - Matematická soutěž Pangea 

14. 2. - Čtení pro mateřskou školu (4. třída) - foto

16. 2. - Turnaj v minivolejbale - foto

19. - 23. 2. - Jarní prázdniny

26. 2. - Záchranář v 1. třídě - foto

27. 2. - Slavíček ve ŠD - foto

  

BŘEZEN:

6. 3. - Halová olympiáda 1. stupně - foto

8. 3. - Veselé zoubky - preventivní program pro 1. třídu - foto

9. 3.-  Návštěva Knihovny BBB - 2. třída

13. 3. - Páťáci v ZŠ Za Alejí - foto

15. 3. - Poslední bruslení - foto

15. 3. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

16. 3. - Matematický Klokan

16. 3. - Miniházená (1. kolo školní ligy) - 4.,5. třída - foto

27. 3. - Velikonoční dílničky ŠD

27. 3. - Škola nanečisto - MŠ a 4. třída - foto

27. 3. - Velikonoce ve Slováckém muzeu UH - 3. třída

 

 

DUBEN:

3. 4. - Světový den zvýšení povědomí o autismu - foto

6. 4. - Zápis do 1. třídy - foto

12. 4. - Spolu hravě o dopravě (Ziggy Horváth a Zdeněk Patík BESIP) - foto

16. 4. - Zahájení sběru papíru a elektroodpadu (do 31. 5.)

23. 3. - Dopravní výchova na DDH 4. třída - foto

30. 4. - Den Země - foto

 

KVĚTEN: 

 

7. 5. - Ředitelské volno

10. 5. - Milotice - 2. a 3. třída - foto

10. 5. - Manufaktura v 5. třídě - recyklování - foto

11. 5. - DDM Šikula - vyrábění - foto

16. 5. - Den matek a módní přehlídka v ŠD - foto

17. 5. - Projekt Maják - foto

22. 5. - Barevný minivolejbal v ZŠ UNESCO UH - foto

22. a 24. 5. - Natáčení CD pěveckého sboru - foto

29. 5. - Pythagoriáda okresní kolo (F. Jandásek 8. místo, A. Straková 5. místo) - foto

29. 5. - Rodičovské schůzky

31. 5. - Ukončení sběru papíru a elektroodpadu - foto

31. 5. - ExLibris - uzávěrka soutěže

 

ČERVEN 

1. 6. - Den dětí v hasičárně - foto

5. 6. - Fotografování tříd

13. 6. - Výlet Trenčín, Trenčianské Teplice - foto

14. 6. - Pasování prváčků na čtenáře v knihovně - foto

15. 6. - Sportovní hry Města UH - foto

18. - 22. 6. - Škola v přírodě - foto

26. 6. - Zahradní slavnost - pozvánka , foto

28. 6. - Olympiáda "nevidomých" - foto

29. 6. - Slavnostní předávání vysvědčení 

Během školního roku bude program aktualizován, dle nabídky současných programů.

 

 

Nejčastěji hledáte

Podporují nás