Školní rok 2021 - 2022

ZÁŘÍ

1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

14. 9.  Třídní schůzky 

20. 9. - BESIP - Bezpečná cesta do školy - 1. - 3. třída

24. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

Každé úterý "Sporťák" pro 1. a 2. třídu v rámci TV.

ŘÍJEN

27. - 29. 10. - Podzimní prázdniny 

LISTOPAD
 

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR
4. 2. - Pololetní prázdniny
7. 2. - 13. 2. - Jarní prázdniny

BŘEZEN

DUBEN
14. 4. - Velikonoční prázdniny 

KVĚTEN

ČERVEN

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

 

ARCHIV Školní rok 2019 - 2020
ZÁŘÍ
3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

13. 9. - Olympiáda společně se ZŠ Mařatice- atletický stadion v UH - foto

17. 9. - Dopravní výchova DDH UH - 4. třída

23. - 27. 9. - Irsko - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus + 

27. 9. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - "Anička a bylinkové kouzlo" (10.00) - 70 Kč

30. 9. - Bezpečná cesta do školy BESIP - 1. a 2. třída - foto


ŘÍJEN
4. 10. - Park Rochus - Dřevo je můj chléb - foto

8. 10. - prohlídka Uherského Hradiště s paní Rašticovou - foto

11. 10. - Škola v pohybu - foto

15. 10. - Dýňování - foto

16. 10. - 8.30 h - Nebuď blbá - Kino Hvězda UH - divadelní představení - 5. třída - foto

18. 10. - Turnaj v miniházené v ZŠ Sportovní UH - foto

18. 10. - Prváčci v lese - foto

23. 10. - Exkurze Brno - planetárium, kasematy - 4., 5. třída - foto

 

LISTOPAD
12. 11. - Třídní schůzky 16.00

14. 11. - Spolupráce s MŠ - čtvrťáci u předškoláků - foto

19. 11. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

20. 11. - Den slabikáře - foto

22. 11. - Tvoření DDM Šikula - foto

25. 11. - Miniházená - foto

29. 11. - Etická výchova 1. a 2. třída - foto

PROSINEC
2. - 6. 12. - Německo - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus +

4. 12. - Etická výchova - 3. třída

5. 12. - Mikuláš - foto

10. 12. - Vánoční ladění 16.30 - pozvánka - foto

16. 12. - Zpívání na náměstí a v DPS UH - školní družina - dopoledne

17. 12. - Bruslení 9.00 - 9.45

20. 12. - Kino Hvězda UH 

LEDEN
14. 1. - Konzultace - 1., 3., 5. třída

21. 1. - Bruslení 9.00 - 9.45

21. 1. - Třídní schůzky - 2., 4. třída

22. 1. - Help - 2. třída

23. 1. - Help - 4. třída

30. 1. - Projektový den "Mladé dámy a mladí gentlemani" - foto

ÚNOR
6. 2. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

7. 2. - Začátek plaveckého výcviku - 1., 2., 3. třída - 8.45 h - 9.30 h

18. 2. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

22. 2. - Karneval - pozvánka

24. 2. - Turnaj miniházená

26. 2. - HELP 2. třída

27. 2. - HELP 4. třída

28. 2. - Beseda s dobrodruhem o Africe

BŘEZEN
10. 3. - Bruslení 9.00 - 9.45

 


DUBEN
 

KVĚTEN
ČERVEN
 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

ARCHIV Školní rok 2018 - 2019

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - pozvánka , foto , Slovácký deník


10. 9. - Zahájení plaveckého výcviku (pravidelně v pondělí)

14. 9. a 21. 9. - Zdravá pětka - fotky

18. 9. - Třídní schůzka 1. třídy (16.00 h)

26. 9. - Tradiční dýňování (16.00) - pozvánka, fotky

27. 9. - Atletická olympiáda ZŠ Jarošov a ZŠ Mařatice - fotky

ŘÍJEN

2. 10. - Fotografování prvňáčků

5. 10. - Slovácké divadlo - Špalíček veršů a pohádek - 1. - 4. třída

12. 10. - Dopravní výchova na DDH v UH - 4. třída

17. 10. - Povídání o Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. třída

24. 10.  - Bezpečná cesta do školy - BESIP  p. Patík - 1. a 2. třída - foto, video

25. 10. - Procházka po Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. a 4. třída

26. 10. - Stoletá republika, projektové vyučování k 100. výročí založení naší země - foto

 

LISTOPAD

6. 11. - Třídní schůzky (změna z původního termínu 13.11.)

6. 11. - Pedagogická rada

12. 11. - Turnaj v házené ZŠ Sportovní (vybraní žáci 4., 5. třída) - foto

12. - 16. 11. - Projekt Erasmus - školu navštíví zahraniční učitelé - foto

15. 11. - Exkurze Zlín - "Baťa - příběh jednoho města" - 5. třída - foto

13. 11. - První pomoc v 1. třídě - foto

21. 11. - Návštěva Speciální školy UH - 2. třída - foto

18. 11. - Den slabikáře 1.+5. třída - foto

21. 11. - Testování ČŠI - anglický jazyk - 4. třída

22. 11. - Bruslení - zimní stadion 10.00-10.45 - foto

23. 11 - Vánoční tvoření se Šikulou - během dopoledne se vystřídají všechny třídy - foto

23. 11. - Scénické čtení v MŠ - 4. třída

29. 11. - Koncert "Vánoční příběh"  (v tělocvičně od 10.00) - foto

30. 11. - Zážitkové dny SŠPHZ UH - 5. třída - foto

30. 11. - Sběr papíru - foto

 

PROSINEC

4. 12. - Dílničky - školní družina

5. 12. - Mikuláš ve škole - foto

6. 12. - Park Rochus - "Adventní čas je tu zas" - foto

10. 12. - Ježíškova dílna UH - 4. a 5. třída

10. 12. - Školní liga házené - vybraní žáci - foto

 11. 12. - Vánoční ladění - foto

13. 12. - Vystoupení pěveckého sboru v Domě s pečovatelskou službou UH - od 10.00 h

20. 12. - Vánoční bruslení 10.00 - 10.45

21. 12. - Kino Hvězda "Čertí brko" 10.00 - 11.40

  

LEDEN

10. 1. - Náhradní plavání

15. 1. - Konzultace

17. 1. - Bruslení - foto

21. 1. - Hasík 2. třída

22. 1. - Pedagogická rada

30. 1. - Okresní kolo Matematické olympiády - foto

30. 1. - Čtvrťáci jako cestovní agenti - foto

30. 1. - Hasík 2. třída - foto

ÚNOR

1. 2. - Pololetní prázdniny

4. 2. - Zdravé zoubky 1. třída - foto

6. 2. - Škola v pohybu - 1. - 3. třída ( https://mujfotbal.fotbal.cz/projekt-skola-v-pohybu-pomaha-rozhybat-deti-ve-skolach/a7279 ) - foto

12. 2. - Škola nanečisto 10 - 12 h - foto

12. 2. - Den otevřených dveří 15 - 17 h - foto

13. 2. - Miniházená - foto

14. 2. - Bruslení

16. 2. - Karneval - foto

21. 2. - Minivolejbal - foto

25. 2 - 1. 3. - Jarní prázdniny

BŘEZEN

12. 3. - Halová atletická olympiáda - vybraní žáci - foto

14. 3. - Bruslení - foto

15. 3. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

19. 3. - Slavíček - školní družina

22. 3. - Minivolejbal - Staré Město - foto

25. 3. - Matematický klokan

29. 3. - Miniházená - foto

DUBEN

2. 4. - Den s autismem - 2. a 5. třída - foto

5. 4. - Zápis do 1. třídy - foto

8. 4. - Míša Růžičková - zpíváme a tancujeme s Míšou v tělocvičně - MŠ + 1. - 3. třída - foto

8. 4. - Pangea - foto

9. 4. - Dílničky JARO - školní družina - foto

9. 4. - Pedagogická rada

10. 4. - Památník Velké Moravy - 4. třída - foto

11. 4. - Pátá třída v ZŠ Za Alejí - foto

13. 4. - Minivolejbal Zlín - foto

16. 4. - Slovácké muzeum UH  - 4. třída - foto

24. 4. - Tý-Den Země - Rochus - všichni - foto

25. 4. - Legiovlak - 5. třída - foto

25. 4. - Štafetový pohár - vybraní žáci - foto

KVĚTEN

3. 5. - Miniházená 3. kolo - vybraní žáci - foto

10. 5. - Omladinka - vystoupení dětského folklórního souboru v Klubu kultury v UH od 8.30 h - foto

15. 5. - Vystoupení v DPS v UH 10.00 h - vybraní žáci

16. 5. - Exkurze Modrá - 4. a 5. třída - foto

20. 5. - Společné čtení prváčků s páťáky - foto

21. 5. - Atletická olympiáda v UH - foto

23. 5. - Návštěva žáků ze ZŠ Za Alejí - 5. třída

24. 5. - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

24. 5. - Koncert ZUŠ Slovácko - v tělocvičně - MŠ + ZŠ 1., 2., 3., 5. třída - foto

27. 5. - Pythagoriáda (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola - foto

28. 5. - Třídní schůzky

29. 5. - Lesní pedagogika - 2. a 3. třída - foto

30. 5. - Fotografování tříd 

 

ČERVEN

2. - 7. 6. - Erasmus Itálie - foto

11. 6. - Pedagogická rada

12. 6. - Nebezpečný internet - preventivní program pro 4. a 5. třídu

17. - 21. 6. - Škola v přírodě - foto

24. 6. - Pasování na čtenáře - 1. třída - foto

25. 6. - Píšu povídky, píšu básně - foto

25. 6. - Zahradní slavnost (+pasování budoucích prváčků a slavnostní vyřazení páťáků) - foto

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

Školní rok 2020 - 2021


ZÁŘÍ


1. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku- zahrada školy

3. 9. v 16.00 h - Třídní schůzky 2. - 5. třída

17. 9. - Dopravní výchova - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

 30. 9. - Distanční atletická olympiáda (společná akce se ZŠ Mařatice)

 

ŘÍJEN

1. 10. - Bezpečná cesta do školy - BESIP - 1. a 2. třída

13. 10. - Ziggy Horváth - Spolu hravě o dopravě

9. - 20. 10. - Distanční dýňování

 

26. - 30. 10. - Podzimní prázdniny 

LISTOPAD

Matematický klokan (online během distanční výuky)

 

PROSINEC

4. 12. - Mikuláš

18. 12. - Rochus - Advent - BOHUŽEL ZRUŠENO 

 

LEDEN

13. 1. - Bruslení

29. 1. - Pololetní prázdniny

ÚNOR

BŘEZEN

8. - 12. 3. - Jarní prázdniny


DUBEN

1. -  30. 4. - Zápis do 1. třídy - online popřípadě individuální konzultace

 

KVĚTEN


ČERVEN

3. 6. - Rochus - Řemeslo má zlaté dno

14. - 18. 6. - Škola v přírodě Kopánky

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.
 

 

ARCHIV Školní rok 2019 - 2020

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

13. 9. - Olympiáda společně se ZŠ Mařatice- atletický stadion v UH - foto

17. 9. - Dopravní výchova DDH UH - 4. třída

23. - 27. 9. - Irsko - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus + 

27. 9. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - "Anička a bylinkové kouzlo" (10.00) - 70 Kč

30. 9. - Bezpečná cesta do školy BESIP - 1. a 2. třída - foto


ŘÍJEN

4. 10. - Park Rochus - Dřevo je můj chléb - foto

8. 10. - prohlídka Uherského Hradiště s paní Rašticovou - foto

11. 10. - Škola v pohybu - foto

15. 10. - Dýňování - foto

16. 10. - 8.30 h - Nebuď blbá - Kino Hvězda UH - divadelní představení - 5. třída - foto

18. 10. - Turnaj v miniházené v ZŠ Sportovní UH - foto

18. 10. - Prváčci v lese - foto

23. 10. - Exkurze Brno - planetárium, kasematy - 4., 5. třída - foto

LISTOPAD

12. 11. - Třídní schůzky 16.00

14. 11. - Spolupráce s MŠ - čtvrťáci u předškoláků - foto

19. 11. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

20. 11. - Den slabikáře - foto

22. 11. - Tvoření DDM Šikula - foto

25. 11. - Miniházená - foto

29. 11. - Etická výchova 1. a 2. třída - foto

PROSINEC

2. - 6. 12. - Německo - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus +

4. 12. - Etická výchova - 3. třída

5. 12. - Mikuláš - foto

10. 12. - Vánoční ladění 16.30 - pozvánka - foto

16. 12. - Zpívání na náměstí a v DPS UH - školní družina - dopoledne

17. 12. - Bruslení 9.00 - 9.45

20. 12. - Kino Hvězda UH 

LEDEN

14. 1. - Konzultace - 1., 3., 5. třída

21. 1. - Bruslení 9.00 - 9.45

21. 1. - Třídní schůzky - 2., 4. třída

22. 1. - Help - 2. třída

23. 1. - Help - 4. třída

30. 1. - Projektový den "Mladé dámy a mladí gentlemani" - foto

ÚNOR

6. 2. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

7. 2. - Začátek plaveckého výcviku - 1., 2., 3. třída - 8.45 h - 9.30 h

18. 2. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

22. 2. - Karneval - pozvánka

24. 2. - Turnaj miniházená

26. 2. - HELP 2. třída

27. 2. - HELP 4. třída

28. 2. - Beseda s dobrodruhem o Africe

BŘEZEN

10. 3. - Bruslení 9.00 - 9.45


DUBEN

 

KVĚTEN

ČERVEN

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

 

ARCHIV Školní rok 2018 - 2019

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - pozvánka , foto , Slovácký deník

10. 9. - Zahájení plaveckého výcviku (pravidelně v pondělí)

14. 9. a 21. 9. - Zdravá pětka - fotky

18. 9. - Třídní schůzka 1. třídy (16.00 h)

26. 9. - Tradiční dýňování (16.00) - pozvánka, fotky

27. 9. - Atletická olympiáda ZŠ Jarošov a ZŠ Mařatice - fotky

ŘÍJEN

2. 10. - Fotografování prvňáčků

5. 10. - Slovácké divadlo - Špalíček veršů a pohádek - 1. - 4. třída

12. 10. - Dopravní výchova na DDH v UH - 4. třída

17. 10. - Povídání o Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. třída

24. 10.  - Bezpečná cesta do školy - BESIP  p. Patík - 1. a 2. třída - foto, video

25. 10. - Procházka po Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. a 4. třída

26. 10. - Stoletá republika, projektové vyučování k 100. výročí založení naší země - foto

LISTOPAD

6. 11. - Třídní schůzky (změna z původního termínu 13.11.)

6. 11. - Pedagogická rada

12. 11. - Turnaj v házené ZŠ Sportovní (vybraní žáci 4., 5. třída) - foto

12. - 16. 11. - Projekt Erasmus - školu navštíví zahraniční učitelé - foto

15. 11. - Exkurze Zlín - "Baťa - příběh jednoho města" - 5. třída - foto

13. 11. - První pomoc v 1. třídě - foto

21. 11. - Návštěva Speciální školy UH - 2. třída - foto

18. 11. - Den slabikáře 1.+5. třída - foto

21. 11. - Testování ČŠI - anglický jazyk - 4. třída

22. 11. - Bruslení - zimní stadion 10.00-10.45 - foto

23. 11 - Vánoční tvoření se Šikulou - během dopoledne se vystřídají všechny třídy - foto

23. 11. - Scénické čtení v MŠ - 4. třída

29. 11. - Koncert "Vánoční příběh"  (v tělocvičně od 10.00) - foto

30. 11. - Zážitkové dny SŠPHZ UH - 5. třída - foto

30. 11. - Sběr papíru - foto

 

PROSINEC

4. 12. - Dílničky - školní družina

5. 12. - Mikuláš ve škole - foto

6. 12. - Park Rochus - "Adventní čas je tu zas" - foto

10. 12. - Ježíškova dílna UH - 4. a 5. třída

10. 12. - Školní liga házené - vybraní žáci - foto

 11. 12. - Vánoční ladění - foto

13. 12. - Vystoupení pěveckého sboru v Domě s pečovatelskou službou UH - od 10.00 h

20. 12. - Vánoční bruslení 10.00 - 10.45

21. 12. - Kino Hvězda "Čertí brko" 10.00 - 11.40

  

LEDEN

10. 1. - Náhradní plavání

15. 1. - Konzultace

17. 1. - Bruslení - foto

21. 1. - Hasík 2. třída

22. 1. - Pedagogická rada

30. 1. - Okresní kolo Matematické olympiády - foto

30. 1. - Čtvrťáci jako cestovní agenti - foto

30. 1. - Hasík 2. třída - foto

ÚNOR

1. 2. - Pololetní prázdniny

4. 2. - Zdravé zoubky 1. třída - foto

6. 2. - Škola v pohybu - 1. - 3. třída ( https://mujfotbal.fotbal.cz/projekt-skola-v-pohybu-pomaha-rozhybat-deti-ve-skolach/a7279 ) - foto

12. 2. - Škola nanečisto 10 - 12 h - foto

12. 2. - Den otevřených dveří 15 - 17 h - foto

13. 2. - Miniházená - foto

14. 2. - Bruslení

16. 2. - Karneval - foto

21. 2. - Minivolejbal - foto

25. 2 - 1. 3. - Jarní prázdniny

BŘEZEN

12. 3. - Halová atletická olympiáda - vybraní žáci - foto

14. 3. - Bruslení - foto

15. 3. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

19. 3. - Slavíček - školní družina

22. 3. - Minivolejbal - Staré Město - foto

25. 3. - Matematický klokan

29. 3. - Miniházená - foto

DUBEN

2. 4. - Den s autismem - 2. a 5. třída - foto

5. 4. - Zápis do 1. třídy - foto

8. 4. - Míša Růžičková - zpíváme a tancujeme s Míšou v tělocvičně - MŠ + 1. - 3. třída - foto

8. 4. - Pangea - foto

9. 4. - Dílničky JARO - školní družina - foto

9. 4. - Pedagogická rada

10. 4. - Památník Velké Moravy - 4. třída - foto

11. 4. - Pátá třída v ZŠ Za Alejí - foto

13. 4. - Minivolejbal Zlín - foto

16. 4. - Slovácké muzeum UH  - 4. třída - foto

24. 4. - Tý-Den Země - Rochus - všichni - foto

25. 4. - Legiovlak - 5. třída - foto

25. 4. - Štafetový pohár - vybraní žáci - foto

KVĚTEN

3. 5. - Miniházená 3. kolo - vybraní žáci - foto

10. 5. - Omladinka - vystoupení dětského folklórního souboru v Klubu kultury v UH od 8.30 h - foto

15. 5. - Vystoupení v DPS v UH 10.00 h - vybraní žáci

16. 5. - Exkurze Modrá - 4. a 5. třída - foto

20. 5. - Společné čtení prváčků s páťáky - foto

21. 5. - Atletická olympiáda v UH - foto

23. 5. - Návštěva žáků ze ZŠ Za Alejí - 5. třída

24. 5. - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

24. 5. - Koncert ZUŠ Slovácko - v tělocvičně - MŠ + ZŠ 1., 2., 3., 5. třída - foto

27. 5. - Pythagoriáda (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola - foto

28. 5. - Třídní schůzky

29. 5. - Lesní pedagogika - 2. a 3. třída - foto

30. 5. - Fotografování tříd 

 

ČERVEN

2. - 7. 6. - Erasmus Itálie - foto

11. 6. - Pedagogická rada

12. 6. - Nebezpečný internet - preventivní program pro 4. a 5. třídu

17. - 21. 6. - Škola v přírodě - foto

24. 6. - Pasování na čtenáře - 1. třída - foto

25. 6. - Píšu povídky, píšu básně - foto

25. 6. - Zahradní slavnost (+pasování budoucích prváčků a slavnostní vyřazení páťáků) - foto

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

 

 

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás