Školní rok 2019 - 2020

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy

13. 9. - Olympiáda společně se ZŠ Mařatice- atletický stadion v UH - foto

17. 9. - Dopravní výchova DDH UH - 4. třída

23. - 27. 9. - Irsko - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus + 

27. 9. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - "Anička a bylinkové kouzlo" (10.00) - 70 Kč

30. 9. - Bezpečná cesta do školy BESIP - 1. a 2. třída - foto


ŘÍJEN

4. 10. - Park Rochus - Dřevo je můj chléb - foto

8. 10. - prohlídka Uherského Hradiště s paní Rašticovou - foto

11. 10. - Škola v pohybu - foto

15. 10. - Dýňování - foto

16. 10. - 8.30 h - Nebuď blbá - Kino Hvězda UH - divadelní představení - 5. třída - foto

18. 10. - Turnaj v miniházené v ZŠ Sportovní UH - foto

18. 10. - Prváčci v lese - foto

23. 10. - Exkurze Brno - planetárium, kasematy - 4., 5. třída - foto

LISTOPAD

12. 11. - Třídní schůzky 16.00

14. 11. - Spolupráce s MŠ - čtvrťáci u předškoláků - foto

19. 11. - Bruslení 9.00 - 9.45 - foto

20. 11. - Den slabikáře - foto

22. 11. - Tvoření DDM Šikula - foto

25. 11. - Miniházená - foto

29. 11. - Etická výchova 1. a 2. třída - foto

PROSINEC

2. - 6. 12. - Německo - výjezd pedagogů - Projekt Erasmus +

4. 12. - Etická výchova - 3. třída

5. 12. - Mikuláš - foto

10. 12. - Vánoční ladění 16.30 - pozvánka - foto

16. 12. - Zpívání na náměstí a v DPS UH - školní družina - dopoledne

17. 12. - Bruslení 9.00 - 9.45

20. 12. - Kino Hvězda UH 

LEDEN

14. 1. - Konzultace - 1., 3., 5. třída

21. 1. - Bruslení 9.00 - 9.45

21. 1. - Třídní schůzky - 2., 4. třída

22. 1. - Help - 2. třída

23. 1. - Help - 4. třída

30. 1. - Projektový den "Mladé dámy a mladí gentlemani"

ÚNOR

7. 2. - Začátek plaveckého výcviku - 1., 2., 3. třída - 8.45 h - 9.30 h

18. 2. - Bruslení 9.00 - 9.45

22. 2. - Karneval

BŘEZEN

10. 3. - Bruslení 9.00 - 9.45

17. 3. - Škola nanečisto - pro budoucí prvňáčky


DUBEN

3. 4. - Zápis do 1. třídy

16. 4. - Dopravní hřiště - 4. třída

16. a 17. 4. - Přijímací zkoušky na 8letá gymnázia

KVĚTEN

5. 5.  Zámek Milotice - 2. a 3. třída

26. 5. - Třídní schůzky

ČERVEN

 5. 6. - Park Rochus - Řemeslo má zlaté dno

15. - 19. 6. - Škola v přírodě

? - Zahradní slavnost

červen 2020 - Výjezd žáků a učitelů - Newcastle, Anglie - projekt Erasmus+

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

 

ARCHIV Školní rok 2018 - 2019

ZÁŘÍ

3. 9. v 9.00 h - Slavnostní zahájení školního roku - pozvánka , foto , Slovácký deník

10. 9. - Zahájení plaveckého výcviku (pravidelně v pondělí)

14. 9. a 21. 9. - Zdravá pětka - fotky

18. 9. - Třídní schůzka 1. třídy (16.00 h)

26. 9. - Tradiční dýňování (16.00) - pozvánka, fotky

27. 9. - Atletická olympiáda ZŠ Jarošov a ZŠ Mařatice - fotky

ŘÍJEN

2. 10. - Fotografování prvňáčků

5. 10. - Slovácké divadlo - Špalíček veršů a pohádek - 1. - 4. třída

12. 10. - Dopravní výchova na DDH v UH - 4. třída

17. 10. - Povídání o Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. třída

24. 10.  - Bezpečná cesta do školy - BESIP  p. Patík - 1. a 2. třída - foto, video

25. 10. - Procházka po Uherském Hradišti s paní Rašticovou - 3. a 4. třída

26. 10. - Stoletá republika, projektové vyučování k 100. výročí založení naší země - foto

LISTOPAD

6. 11. - Třídní schůzky (změna z původního termínu 13.11.)

6. 11. - Pedagogická rada

12. 11. - Turnaj v házené ZŠ Sportovní (vybraní žáci 4., 5. třída) - foto

12. - 16. 11. - Projekt Erasmus - školu navštíví zahraniční učitelé - foto

15. 11. - Exkurze Zlín - "Baťa - příběh jednoho města" - 5. třída - foto

13. 11. - První pomoc v 1. třídě - foto

21. 11. - Návštěva Speciální školy UH - 2. třída - foto

18. 11. - Den slabikáře 1.+5. třída - foto

21. 11. - Testování ČŠI - anglický jazyk - 4. třída

22. 11. - Bruslení - zimní stadion 10.00-10.45 - foto

23. 11 - Vánoční tvoření se Šikulou - během dopoledne se vystřídají všechny třídy - foto

23. 11. - Scénické čtení v MŠ - 4. třída

29. 11. - Koncert "Vánoční příběh"  (v tělocvičně od 10.00) - foto

30. 11. - Zážitkové dny SŠPHZ UH - 5. třída - foto

30. 11. - Sběr papíru - foto

 

PROSINEC

4. 12. - Dílničky - školní družina

5. 12. - Mikuláš ve škole - foto

6. 12. - Park Rochus - "Adventní čas je tu zas" - foto

10. 12. - Ježíškova dílna UH - 4. a 5. třída

10. 12. - Školní liga házené - vybraní žáci - foto

 11. 12. - Vánoční ladění - foto

13. 12. - Vystoupení pěveckého sboru v Domě s pečovatelskou službou UH - od 10.00 h

20. 12. - Vánoční bruslení 10.00 - 10.45

21. 12. - Kino Hvězda "Čertí brko" 10.00 - 11.40

  

LEDEN

10. 1. - Náhradní plavání

15. 1. - Konzultace

17. 1. - Bruslení - foto

21. 1. - Hasík 2. třída

22. 1. - Pedagogická rada

30. 1. - Okresní kolo Matematické olympiády - foto

30. 1. - Čtvrťáci jako cestovní agenti - foto

30. 1. - Hasík 2. třída - foto

ÚNOR

1. 2. - Pololetní prázdniny

4. 2. - Zdravé zoubky 1. třída - foto

6. 2. - Škola v pohybu - 1. - 3. třída ( https://mujfotbal.fotbal.cz/projekt-skola-v-pohybu-pomaha-rozhybat-deti-ve-skolach/a7279 ) - foto

12. 2. - Škola nanečisto 10 - 12 h - foto

12. 2. - Den otevřených dveří 15 - 17 h - foto

13. 2. - Miniházená - foto

14. 2. - Bruslení

16. 2. - Karneval - foto

21. 2. - Minivolejbal - foto

25. 2 - 1. 3. - Jarní prázdniny

BŘEZEN

12. 3. - Halová atletická olympiáda - vybraní žáci - foto

14. 3. - Bruslení - foto

15. 3. - Recitační soutěž "O masopustní koblihu" - foto

19. 3. - Slavíček - školní družina

22. 3. - Minivolejbal - Staré Město - foto

25. 3. - Matematický klokan

29. 3. - Miniházená - foto

DUBEN

2. 4. - Den s autismem - 2. a 5. třída - foto

5. 4. - Zápis do 1. třídy - foto

8. 4. - Míša Růžičková - zpíváme a tancujeme s Míšou v tělocvičně - MŠ + 1. - 3. třída - foto

8. 4. - Pangea - foto

9. 4. - Dílničky JARO - školní družina - foto

9. 4. - Pedagogická rada

10. 4. - Památník Velké Moravy - 4. třída - foto

11. 4. - Pátá třída v ZŠ Za Alejí - foto

13. 4. - Minivolejbal Zlín - foto

16. 4. - Slovácké muzeum UH  - 4. třída - foto

24. 4. - Tý-Den Země - Rochus - všichni - foto

25. 4. - Legiovlak - 5. třída - foto

25. 4. - Štafetový pohár - vybraní žáci - foto

KVĚTEN

3. 5. - Miniházená 3. kolo - vybraní žáci - foto

10. 5. - Omladinka - vystoupení dětského folklórního souboru v Klubu kultury v UH od 8.30 h - foto

15. 5. - Vystoupení v DPS v UH 10.00 h - vybraní žáci

16. 5. - Exkurze Modrá - 4. a 5. třída - foto

20. 5. - Společné čtení prváčků s páťáky - foto

21. 5. - Atletická olympiáda v UH - foto

23. 5. - Návštěva žáků ze ZŠ Za Alejí - 5. třída

24. 5. - Dětské dopravní hřiště UH - 4. třída

24. 5. - Koncert ZUŠ Slovácko - v tělocvičně - MŠ + ZŠ 1., 2., 3., 5. třída - foto

27. 5. - Pythagoriáda (okresní kolo) - postupující žáci ze školního kola - foto

28. 5. - Třídní schůzky

29. 5. - Lesní pedagogika - 2. a 3. třída - foto

30. 5. - Fotografování tříd 

 

ČERVEN

2. - 7. 6. - Erasmus Itálie - foto

11. 6. - Pedagogická rada

12. 6. - Nebezpečný internet - preventivní program pro 4. a 5. třídu

17. - 21. 6. - Škola v přírodě - foto

24. 6. - Pasování na čtenáře - 1. třída - foto

25. 6. - Píšu povídky, píšu básně - foto

25. 6. - Zahradní slavnost (+pasování budoucích prváčků a slavnostní vyřazení páťáků) - foto

 

Během školního roku bude program aktualizován dle nabídky současných programů. Termíny akcí mohou být upraveny.

 

 

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás