24. 9. 2021

Evropského školního sportovního dne se zúčastnili prváčci spolu s dětmi z mateřské školy.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: hod míčkem do koše, skákání v pytli, běh, chůze na kopytech a chůze s míčkem na lžíci. Všichni byli moc šikovní, odměna tak nikoho neminula. 

Reportáž TVS 

https://www.essd.eu/cs/

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás