Aktuality

Podzimní prázdniny

23. 10. 2020

Podzimní prázdniny

Prodloužené podzimní prázdniny jsou před námi. Za Vámi, milí žáci a rodiče, je však několikadenní maraton v rámci distančního vzdělávání!

více zde…


Informace o ošetřovném pro rodiče žáků základní školy.

14. 10. 2020

Vážení rodiče, v příloze najdete tiskovou zprávu MPSV k postupu zákonných zástupců při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol. Zkráceně - ohlásíte zaměstnavateli překážku v práci - ošetřování dítěte ve věku do 10 let z důvodu uzavření školy. Vyčkáte na nový formulář ČSSZ, který na konci měsíce vyplníte a předáte zaměstnavateli. Škola v tomto případě nic nepotvrzuje. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Odběr obědů během distanční výuky v základní škole.

13. 10. 2020

Odběr obědů během distanční výuky v základní škole.

Vážení rodiče, žákům ZŠ Jarošov, v době vzdělávání distančním způsobem, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování. Ve středu 14. října 2020 mají všichni žáci oběd odhlášen. Od čtvrtku 15. října bude stravování zajištěno následovně. K odběru obědů je nutné se přihlásit telefonicky na čísle 571 110 971, / příp. email: jidelna@zsjarosov.cz/ vždy den předem. Výdej obědů se provádí do vlastních jídlonosičů, v budově MŠ Jarošov, /Markov 416 /, v čase 11.00 - 11.30 hod.. Upozornění: Na oběd nemají nárok strávníci, kterým byla nařízena karanténa nebo jsou nemocní. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY MARKOV NENÍ PŘERUŠEN

13. 10. 2020

Vážení rodiče, provoz mateřské školy Markov 416 je bez omezení. Probíhá běžná výuka a výchovné činnosti, včetně sportovních aktivit. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy.

více zde…


PŘERUŠENÍ VÝUKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

13. 10. 2020

S ohledem na usnesení vlády České republiky z 12. 10. 2020 bude základní škola (včetně školní družiny a školní jídelny) UZAVŘENA, a to od středy 14. 10. 2020 do 25, 10, 2020. Od 26. 10. do 1. 11. 2020 vyhlásil ministr školství mimořádné podzimní prázdniny. Pokud tedy vše dobře dopadne, měli bychom se sejít ve škole v pondělí 2. listopadu 2020. Upozorňujeme, že od nového školního vznikla povinnost pro žáky účastnit se DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ vedeného školou. Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budeme průběžně informovat o aktuální situaci. Pro komunikaci se školou, využívejte, prosím, telefony: 730 174 795, 572 545 077 - učitelé, sborovna - v době od 7:30 do 14:00 hodin, popřípadě email - zsjarosov@zsjarosov.cz Pro kontakt s třídními učiteli, prosím, využívejte aplikaci Google, a v ní vytvořené komunikační kanály. Škola již nepotvrzuje žádosti o ošetřování člena rodiny - je to řešeno jinak než na jaře. Děkujeme za pochopení. Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Dýňování

12. 10. 2020

Dýňování

Trávník před školou už zdobí první dýně :-) Večer nám i krásně svítí. Děkujeme, jste moc šikovní!

více zde…


Bezpečná cesta do školy

1. 10. 2020

Bezpečná cesta do školy

Ve čtvrtek 1. října 2020 nás navštívil krajský koordinátor dopravní výchovy pro BESIP - pan Zdeněk Patík. Našim prvňáčkům a druháčkům zábavnou formou ukázal během společné procházky, na co si mají dávat při cestě do školy i ze školy pozor, jak se mají chovat na chodníku a na přechodu pro chodce. A protože byli všichni moc šikovní, dostali i zaslouženou odměnu.

více zde…


A máme tu opět ZÁŘÍ …

30. 9. 2020

A máme tu opět ZÁŘÍ …

„V září jdou někteří poprvé do školy…“ Někteří poprvé, někdo podruhé, potřetí… Ale většina žáčků má jedno společné – po vyučování se budou potkávat v naší družině.

více zde…


Volby do školské rady pro funkční období 2021 - 2023

30. 9. 2020

Vážení rodiče, volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2021-2023 se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020. Žádáme zákonné zástupce, aby do 31. října 2020 prostřednictvím ředitele školy – zsjarosov@zsjarosov.cz doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků. • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště • v souladu s těmito předpisy jmenuje ředitel školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Dana Fitzianová, Mgr. Leona Jančarová, Bc. Libuše Ondrušková + ředitel školy Mgr. Pavel Jančář Za přípravný výbor Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Dopravní výchova

17. 9. 2020

Dopravní výchova

Pravidla silničního provozu, dopravní značky, bezpečná jízda na kole... Tomu všemu se naši čtvrťáci učili na Dětském dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Na jaro je pak čekají zkoušky prověření znalostí a dovedností. Pokud uspějí, získají Průkaz cyklisty. Na ten se už teď všichni moc těší!

více zde…


Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás