Aktuality

Prvňáci - Páťáci - iPady

28. 4. 2023

Prvňáci - Páťáci - iPady

Celoroční spolupráce s Patrony pokračuje.

více zde…


Minivolejbal Staré Město

26. 4. 2023

Minivolejbal Staré Město

V úterý 25.4.se vybraní žáci zúčastnili minivolejbalového turnaje ve Starém Městě. V těžkém zápase jsme nakonec vybojovali krásné druhé místo a stříbro si odvezli žáci třetí třídy Vašek Gerža a Marek Horňák. Gratulujeme a všechny hráče chválíme za fair play utkání.

více zde…


"Ukliďme náš les"

24. 4. 2023

"Ukliďme náš les"

Den Země jsme oslavili úklidem blízkého okolí Jarošova, a tím tak přispěli k ochraně přírody ve svém okolí.

více zde…


Výlet do Brna

20. 4. 2023

Výlet do Brna

Ve středu vyrazili žáci 4. a 5. třídy na exkurzi do hvězdárny a na hrad Špilberk v Brně.

více zde…


Zdravá pětka

20. 4. 2023

Zdravá pětka

Ze "Zdravé pětky" za námi přijela paní Míša Koníčková. Co je a co není zdravé jsme se dověděli během zábavného výukového programu. Všichni jsme si zapamatovali, že bychom měli denně jíst 5 hrstiček ovoce a zeleniny. Budeme se snažit toto pravidlo dodržovat každý den.

více zde…


Hurá, "Cirkus" !

18. 4. 2023

Hurá, "Cirkus" !

Budoucí prváčci mají za sebou zápis do 1. třídy. Letošním tématem byl "Cirkus".

více zde…


Zápis do první třídy na téma "Cirkus"

18. 4. 2023

Zápis do první třídy na téma "Cirkus"

Budoucí prváčci mají za sebou zápis do 1. třídy. Letošním tématem byl "Cirkus". Na jednotlivých stanovištích je provázeli žáci ze čtvrté třídy. Pohádkové úkoly čekaly na děti v každé třídě. Na jednotlivých stanovištích si povídali o cirkusu, počítali zvířátka, poznávali číslice. Prověřili, zda zvládnou poznat všechny barvy a geometrické tvary. Všichni byli moc šikovní a dané aktivity poctivě plnili. Na závěr byly děti odměněny malými dárečky a sladkým muffinem. Všem přejeme, aby se jim příští rok ve škole dařilo!

více zde…


Koncert ZUŠ Slovácko

17. 4. 2023

Koncert ZUŠ Slovácko

Žáci ZUŠ Slovácko se nám během úterního dopoledne postarali o kulturní zážitek. Mladým muzikantům moc děkujeme!

více zde…


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY šk.r. 2023/2024

12. 4. 2023

Zápis do MŠ Jarošov k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 – 2024 se bude konat od 9. 5. 2032 do 11. 5. 2023. Tiskopisy k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně v ředitelně mateřské školy na adrese Markov 416 od 8.00 hodin do 11.00 hodin nebo jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.zsjarosov.cz v sekci „zápisy do mateřské školy 2023/2024.“ Letošní zápis bude probíhat opět osobním kontaktem, tak korespondenční formou, a to v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy potřebný formulář Žádosti o přijetí a podrobné instrukce (tiskopisy je možné si vyžádat i po telefonické domluvě na tel. čísle 572 545 180 a zasláním na e-mail). Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitele školy, a to ve správním řízení. Podrobné informace k zápisu najdete v příloze Zápis do MŠ

více zde…


TRADICE VELIKONOC

4. 4. 2023

TRADICE VELIKONOC

Za okny zima, v tělocvičně jaro! Dne 4. dubna proběhla příjemná příprava na Velikonoční svátky. Akci pořádala MŠ ve spolupráci se Spolkem rodičů a školní družinou. Návštěvníci měli spoustu různých námětů pro tvoření tradiční i nové. Vlastnoručně vyrobené dekorace se nám teď budou jistě hodit. Nechyběla ani ukázka práce ze šustí, zdobení kraslic a malování na sádrové odlitky. Milé bylo i drobné pohoštění, o které se postarali ochotní rodiče. Děkujeme všem, kteří přispěli k navození jarní nálady a přejeme příjemné sváteční dny.

více zde…


Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

Nadace KORUNKA podporuje potřebné žáky v účasti ve škole v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM pomáhá žákům z Ukrajiny. Poskytují finanční podporu na školu v přírodě.

...

...