10. 1. 2021

Vážení rodiče, v průběhu měsíce ledna probíhá úhrada poplatku za pobyt ve školní družině pro období leden – červen 2021 ve výši 840,- Kč (140,- /měsíc).

S ohledem na aktuální situaci, uzavření školy pro vyšší ročníky, bude platba vybírána pouze od žáků 1. a 2. třídy. U této věkové skupiny nepředpokládáme další přerušení výuky, hradí tedy částku v plné výši. Údaje potřebné pro platbu na účet obdržíte ve školní družině.

Pro žáky 3. – 5. třídy bude platba probíhat až po opětovném návratu do školy – částka bude úměrně snížena a upřesněna dodatečně. Pokud budete mít zájem o úpravu docházky do ŠD, např. s ohledem na uzavření některého zájmového kroužku, oznamte, prosím, tuto skutečnost před výpočtem školného.
Veškeré „neočekávané“ situace budou řešeny operativně.
V případě potřeby dalšího upřesnění se obraťte na vedoucí vychovatelku ŠD.

S přáním pěkných dnů, Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás