3. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci. Nařízením vlády je od 4. ledna 2021 umožněna prezenční výuka pouze žákům 1. a 2. třídy.

Žáci těchto tříd tedy nastoupí v pondělí 4. ledna 2021 do školy podle běžného rozvrhu, a to i včetně ranní a odpolední družiny, ve kterých budeme dodržovat rozdělení podle tříd.
Po vyučování bude ve školní jídelně zajištěn oběd pro žáky, po obědě bude dále pokračovat školní družina v běžném provozu v oddělených skupinách.
Oběd bude automaticky přihlášen.
Školní družina 1 – pí. Zemanová
Školní družina 2 – Bc. Mitanová
Žáci 1. a 2. třídy se budou učit podle běžného týdenního rozvrhu, včetně tělesné výchovy - vycházky a hudební výchovy – nebudeme nezpívat.
Žáci budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou kdy budou jíst nebo pít.
Pro žáky 3., 4. a 5. třídy je povinná distanční výuka.
Pro zadávání úkolů i živé vysílání budeme opět využívat systém Google Classroom.
On – line bude probíhat i výuka předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence pro žáky.
Žáci, kteří jsou přítomni distanční výuce (3. – 5. třída), mají nárok na vyzvednutí školního oběda v den vyučování. Z provozních důvodů jsme schopni zajistit tuto stravu od úterý 5. 1. 2021.
Po dohodě a přihlášení ve školní jídelně, lze tyto obědy vyzvednout přes „výdejní okénko“ přímo v kuchyni v Mateřské škole Markov 416 v časech 10:15 – 10:30 hod. nebo ve školní jídelně – Pivovarská 200 v časech 11:15 – 11:30 hod. – vstup přes bránu od Moravy u parkoviště školy.
Věříme, že nám pomůžete dodržovat přijatá opatření. Při jakémkoliv problému, který jsme schopni vyřešit, nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás