18. 2. 2021

Děti ze školky si vyzkoušely práci ve školních lavicích ...

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 si přišli předškoláci vyzkoušet, co je čeká od září ve škole. Seznámili se s paní učitelkou Mgr. Danou Fitzianovou a školní psycholožkou Mgr. Petrou Miklášovou.

Paní učitelce se v učebně první třídy představili a něco málo jí o sobě řekli. Potom si s nadšením vyzkoušeli matematickou zábavnou úlohu na interaktivní tabuli. Sedět v lavici a plnit pracovní list bylo velkým zážitkem. Konečně seděli v lavicích jako velcí školáci!

Přišli se za nimi podívat současní prváci, ukázali jim plnou aktovku a co se v ní nosí. Druháci jim předvedli, jaké krásné masky si připravili na maškarní den plný her.

Dětem ze školky se ve škole moc líbilo a prý se do lavic a na učení moc těší!

I my ve škole se budeme moc rádi seznamovat s novými žáky. Bude jich letos opravdu hodně!

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás