Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.

Výuku zajišťují dvě učitelky - logopedky. - logopedická péče je zaměřena na všechny roviny jazyka:

1. lexikálně - sémantická rovina (rozvoj slovní zásoby, aktivního i pasivního slovníku, cvičení zaměřené na porozumění řeči)

2. foneticko - fonologická rovina (vyvozování hlásek, fixace a automatizace hlásek řeči)

3. morfologicko - syntaktická rovina (upevňování správných gramatických pravidel v mluveném projevu)

4. pragmatická rovina (podporování souvislého řečového projevu, rozvoj prozodických řečových faktorů)

Během denního režimu ve třídě jsou naplňovány všechny ostatní oblasti výchovy

Děti již nemusí navštěvovat ambulanci logopeda.

Pro všechny děti je zpracován individuální výchovně vzdělávací plán práce pro daný školní rok, který vychází ze ŠVP.

Garantem logopedické péče je Speciální pedagogické centrum pro vady řeči Brno s pobočkou pracoviště Uherské Hradiště.

Nejbližší akce

16.7.2018 - 20.7.2018 • Základní škola Jarošov

Letní kurzy - Šikovné ručičky a Sportujeme s hravou angličtinou 16. - 20.7.2018

V době letních prázdnin připravujeme 2 letní kurzy v jednom termínu 16. - 20.7.2018 od 8.00 hodin do 16.30 hodin: 1. Šikovné ručičky - výtvarně zaměřený kurz pro děti ve věku 4 - 7 let - lektory kurzu: Jitka Králíková a Pavlína Mikulcová. 2. Sportování s hravou angličtinou pro děti ve věku 6 - 8 let - sportovní kurz i s procvičením základních pojmů angličtiny i pro úplné začátečníky :-), lektorkou kurzu je Monika Mitanová.
více zde…

Nejčastěji hledáte

Podporují nás