Třída pro děti ve věku 4,5 - 6/7 let. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte.

Markéta Macháčková – učitelka, primární logopedická prevence

Bc.Eva Gregůrková – učitelka

 

Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí v šatně MŠ a na stránkách MŠ),

2/3 dětí jsou předškolního věku, je jim věnována individuální péče ohledně předškolní průpravy (zahájení předplaveckého výcviku, příprava na AJ - Angličtina hrou, rozvoj matematických představ, rozvíjení poznání atd.)

Paní učitelky jsou proškoleny v logopedické prevenci, denně v této oblasti s dětmi undividuálně pracují.

Všechnyse zapojují do všech aktivit i akcí MŠ.

 

 

 

Nejčastěji hledáte

Podporují nás