19. 12. 2019

O tom, že naši žáci mají i sociální cítění, jsme se opět přesvědčili. Během Vánočního ladění totiž páťačky uspořádali malý jarmark a výtěžek z prodeje, téměř 800 Kč, věnovali během sbírky uspořádané na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti nízkoprahovému klubu Tulip, který se věnuje práci s mládeží.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás