13. 1. 2021

Vážení rodiče a přátelé, tradiční a pravidelný sběr papíru v tomto roce můžeme zatím řešit pouze odvozem do sběrného dvora společnosti Sběrné suroviny UH, Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.

Tato provozovna jako jediná vykupuje papír pro školní soutěž - pouze však tříděné tiskoviny bez příměsí. Za ostatní papír(lepenka, obaly) se při odevzdání platí...
Vy ve výkupu nahlásíte, že sběr je pro ZŠ Jarošov a převezmete potvrzení o množství odevzdané suroviny, které předáte ve škole.

Přímo ve škole neodebíráme z prostorových důvodů žádný sběr.

Děkujeme za spolupráci, věrnost a pochopení.

Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás