Cílem projektu je navázání kontaktů a komunikace dětí z MŠ a ZŠ, seznamování s prostředím školy.

Co má přinést dětem:

  • možnost zvykat si na školu
  • seznámení s budoucí třídní učitelkou, spolužáky i s prostředím
  • zjištění školní zralosti

Co může přinést rodičům:

  • lepší poznání vlastního dítěte z hlediska temperamentu, jehoškolní připravenosti a předpokladů pro zvládání školních požadavků
  • -získání nových komunikačních dovedností, vést dětik samostatnosti a zodpovědnosti
  • získání důvěry k budoucí třídní učitelce a navázání vzájemnékomunikace

Co může přinést učitelům:

  • seznámení s budoucími prvňáčky
  • zjištění školní zralosti
  • navázání kontaktů s rodiči, poznávání rodinného zázemí

 

Spolupráce základní a mateřské školy ve šk. roce 2013-2014

Spolupráce při zajišťování kulturních akcí ( koncerty, představení atd.) během škol. roku

Sportování v tělocvičně ZŠ – během škol. roku

Společná ekovycházka na Rochus – Strom – říjen

Bramborování, dýňování – společná akce v ZŠ

Přípravy na Vánoce, zpívání u stromečku, „Pohádkové dopoledne“ - předčítání pohádek – prosinec

Škola nanečisto - Poznáváme budoucí prvňáčky– návštěva dětí z MŠ v ZŠ – leden

Návštěva p. uč. 1. tř. ZŠ v MŠ – leden/ únor

Hrátky na sněhu – leden, únor

Vynášení Moreny – společná akce – „Zpět k tradicím“

Společná oslava konce šk. roku – hravé odpoledne s opékáním špekáčků – červen

Nejbližší akce

16.7.2018 - 20.7.2018 • Základní škola Jarošov

Letní kurzy - Šikovné ručičky a Sportujeme s hravou angličtinou 16. - 20.7.2018

V době letních prázdnin připravujeme 2 letní kurzy v jednom termínu 16. - 20.7.2018 od 8.00 hodin do 16.30 hodin: 1. Šikovné ručičky - výtvarně zaměřený kurz pro děti ve věku 4 - 7 let - lektory kurzu: Jitka Králíková a Pavlína Mikulcová. 2. Sportování s hravou angličtinou pro děti ve věku 6 - 8 let - sportovní kurz i s procvičením základních pojmů angličtiny i pro úplné začátečníky :-), lektorkou kurzu je Monika Mitanová.
více zde…

Nejčastěji hledáte

Podporují nás