Telefon 571 110 971, e-mail jidelna@zsjarosov.cz

Pro odhlašování obědů používejte prosím e-mail.

Od října 2019 opět nabízíme, v úterý a ve čtvrtek, výběr obědů pro strávníky Základní školy.

Minimální počet objednávek pro vaření obědů č. 2 je 10 strávníků.

Objednávky je možné zapsat přímo v jídelně v ZŠ, případně napsat e-mail do školní jídelny: jidelna@zsjarosov.cz

 

Důležitá upozornění

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás