Telefon 571 110 971, e-mail jidelna@zsjarosov.cz

Pro odhlašování a přihlašování obědů používejte přednostně e-mail,  odhlášky a přihlášky přijímáme nejpozději do 6.15 hod. daného dne.

 

Obědy v MŠ se vydávají od 11.15  do  12.00 hod., výdej do jídlonošičů v MŠ  je

od 10.45  do 11.00 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Obědy v ZŠ se vydávají  od 11.40  do 13.00  hod., výdej do jídlonosičů v ZŠ je

od 11.15  do 11.30 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Od října 2019 opět nabízíme, v úterý a ve čtvrtek, výběr obědů pro strávníky Základní školy.

Minimální počet objednávek pro vaření obědů č. 2 je 10 strávníků.

Objednávky je možné zapsat přímo v jídelně v ZŠ, případně napsat e-mail do školní jídelny: jidelna@zsjarosov.cz

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás