Kontakty:  telefon  571 110 971 - kancelář  vedoucí  ŠJ

                        e-mail   jidelna@zsjarosov.cz

Pro odhlašování obědů používejte přednostně e-mail  jidelna@zsjarosov.cz, 
odhlášky přijímáme nejpozději do 6.15 hod. daného dne.
 
Výdej obědů pro strávníky MŠ je od 11.15. do 12.00 hod., výdej do jídlonosičů v MŠ je od 10.45. do 11.00 hod., /pouze první den nepřítomnosti/.
Výdej obědů pro strávníky ZŠ je od 11.40. do 13.00 hod., výdej do jídlonosičů v ZŠ je od 11.40 do 11.30 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás