Telefon 571 110 971, e-mail jidelna@zsjarosov.cz

Pro odhlašování a přihlašování obědů používejte přednostně e-mail,  odhlášky a přihlášky přijímáme nejpozději do 6.15 hod. daného dne.

 

Obědy v MŠ se vydávají od 11.15  do  12.00 hod., výdej do jídlonošičů v MŠ  je

od 10.45  do 11.00 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Obědy v ZŠ se vydávají  od 11.40  do 13.00  hod., výdej do jídlonosičů v ZŠ je

od 11.15  do 11.30 hod., / pouze první den nepřítomnosti /.

 

Od října 2019 opět nabízíme, v úterý a ve čtvrtek, výběr obědů pro strávníky Základní školy.

Minimální počet objednávek pro vaření obědů č. 2 je 10 strávníků.

Objednávky je možné zapsat přímo v jídelně v ZŠ, případně napsat e-mail do školní jídelny: jidelna@zsjarosov.cz

 

V prosinci nenabízíme výběr obědů z důvodu vyrovnání fin.normativu v učetním roce 2019.

 

 

 

Důležitá upozornění

Vánoční prázdniny

Mateřská škola bude během vánoční prázdnin uzavřena od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020.
Základní škola (včetně školní družiny) bude uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

 

Zvýšení cen stravného

Změnu finančního limitu na nákup potravin v ŠJ ZŠ a MŠ Jarošov od 1. září 2019 najdete v sekci Jídelna.

Finanční normativ se zvyšuje z důvodu opakovaného nárůstu cen potravin. S tímto opatřením Vás žádáme o případné navýšení limitu inkasa ve Vaší bance.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás