30. 6. 2020

Po neplánovaném volnu jsme se alespoň chvíli před prázdninami mohli užít ve škole. Družina – „nedružina“ probíhala trochu jinak, podle jiných pravidel.

Odpoledne jsme pobývali ve školních třídách a naše skupinky nebyly tak velké a měly jiné složení. Vzorně jsme dodržovali hygienická doporučení, i s rouškou na puse jsme si dokázali hrát a tvořit.

Děkujeme i vám, že jste pomohli vše nové a složitější zvládnout. Mějte krásné léto, spoustu příjemných zážitků a budeme se těšit na setkání v dalším školním roce. Dávejte na sebe pozor.

Za ŠD Iva Zemanová

 

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás