Třída pro děti ve věku 2 3/4 – 3,5 let.

Libuše Martináková – učitelka

Jana Kadlčíková – asistent pedagoga

 

Tato třída má kapacitu 10 – 12 dětí. Klademe velký důraz na individuální péči a rozvoj dítěte. Pracujeme s dětmi dle RVP PV a ŠVP na daný školní rok, který vypracovaly všechny paní učitelky MŠ (možnost k nahlédnutí ve vestibulu MŠ a na stránkách MŠ).

Těmto nejmladším dětem je věnována individuální péče ohledně začleňování se do kolektivu – socializace, upevňování základních hygienických návyků, respektování režimu dne ve školce, rozvíjení a upevňování dovedností, vědomostí a návyků hravou formou.

Děti jsou zapojovány do všech aktivit i akcí MŠ.

Nejčastěji hledáte

Podporují nás