23. 6. 2020

Uvítání budoucích prváčků, cirkusové vystoupení první třídy, pasování na čtenáře, loučení se Španělkou Isabel, spousta písniček a tanečních čísel, pestrý program páťáků s milým překvapením...

...taková byla letošní zahradní slavnost. Děkujeme tímto Spolku rodičů při ZŠ Jarošov za organizaci akce a Medardovi za slunečnou pauzu uprostřed deštivých dní.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás