16. 6. 2020

Milí předškoláci, současní i bývalí žáci, vážení rodiče, zveme Vás na ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 16 hodin na školním hřišti.

Proběhne rozloučení s našimi páťáky, budeme pasovat
nové čtenáře, přivítáme mezi sebe budoucí prvňáčky.

Pro děti budou připraveny soutěže a opékání špekáčků.
Raut bude tak bohatý, jak do něj sami přispějete.
Pitný režim pro děti i dospělé je zajištěn.
Budeme připraveni Vám zodpovědět případné
dotazy týkající se vstupu dětí do školy
či průběhu vzdělávání v naší škole.


Těší se na Vás
Spolek rodičů při ZŠ Jarošov
a zaměstnanci školy.

Zobrazit všechny aktuality >

Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás