Vážení rodiče, v souvislosti s aktuálním vývojem dochází ke změně způsobu organizace zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol zřízených městem Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022. Zápis do 1. ročníku naší školy nově proběhne od 1. do 30. dubna 2021 elektronicky po domluvě i formou individuální konzultace. Další informace najdete v přiloženém dokumentu Informace k zápisu do 1. třídy Vzhledem k tomu, že se situace neustále mění, sledujte, prosím, pravidelně tento web, případně se na nás klidně obraťte s dotazem na tel:+420 739 488 427 nebo zsjarosov@zsjarosov.cz Informace MŠMT k zápisu do 1. třídy: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/#personalni

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

Podporují nás