Mateřská škola ve svém ŠVP se zaměřuje na ekologii, úzké sepětí člověka s přírodou. V současnosti pracujeme na projektu s názvem Zelený ostrov. Do projektu se zapojily i děti ZŠ.

Cílem celého projektu je, uvědomit si, jak člověk mění naši planetu Zemi a jaké to může mít další důsledky. V průběhu projektu seznamujeme děti postupně s tématikou neživé přírody, objevujeme tajemný svět zvířat, poznáváme rozmanitý svět rostlin, přemýšlíme jak člověk zasahuje do přírodních dějů a jak člověk mění planetu Zemi.

Celý projekt bude uzavřen netradičně. Zapojíme do projektu rodiče dětí naší mateřské školy. Využijeme přírodní lokalitu Kanada, kde závěrečnou hrou ukončíme projekt „Zelený ostrov“.

Závěrečná hra „ Putujeme na zelený ostrov“ -ukáže, že zázraky přírody na nás čekají všude kolem nás a stačí jen vyjít kousek od domova a pozorovat.

Plánujeme pro ně odbornou přednášku o významu lužních lesů a celé přírodní lokality Kanada. Pro přednášku využijeme odbornou metodickou pomoc KÚ Zlín, referátu životního prostředí.

V rámci tohoto projektu se rovněž zapojíme do projektu města Uherské Hradiště „ Město stromů“.

Celý projekt bude mít dlouhodobé využití pro děti i pro veřejnost. Poslouží k propagaci naší mateřské školy, uspořádáme výstavku dětských prací z jednotlivých fází projektu, obnovením a dobudováním školní zahrady a v neposlední řadě může přispět ke změně myšlení lidí k životu na naší planetě.

Na zahradě mateřské školy provedeme výsadbu nových stromů, obnovu bylinné spirály a vybudujeme zvonkohru z větví stromů, přírodní úkryty drobným živočichům.

Nejbližší akce

16.7.2018 - 20.7.2018 • Základní škola Jarošov

Letní kurzy - Šikovné ručičky a Sportujeme s hravou angličtinou 16. - 20.7.2018

V době letních prázdnin připravujeme 2 letní kurzy v jednom termínu 16. - 20.7.2018 od 8.00 hodin do 16.30 hodin: 1. Šikovné ručičky - výtvarně zaměřený kurz pro děti ve věku 4 - 7 let - lektory kurzu: Jitka Králíková a Pavlína Mikulcová. 2. Sportování s hravou angličtinou pro děti ve věku 6 - 8 let - sportovní kurz i s procvičením základních pojmů angličtiny i pro úplné začátečníky :-), lektorkou kurzu je Monika Mitanová.
více zde…

Nejčastěji hledáte

Podporují nás