Zprávy ZŠ

Volby do školské rady pro funkční období 2021 - 2023

30. 9. 2020

Vážení rodiče, volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2021-2023 se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020. Žádáme zákonné zástupce, aby do 31. října 2020 prostřednictvím ředitele školy – zsjarosov@zsjarosov.cz doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků. • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště • v souladu s těmito předpisy jmenuje ředitel školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Dana Fitzianová, Mgr. Leona Jančarová, Bc. Libuše Ondrušková + ředitel školy Mgr. Pavel Jančář Za přípravný výbor Mgr. Pavel Jančář, ředitel školy

více zde…


Dopravní výchova

17. 9. 2020

Dopravní výchova

Pravidla silničního provozu, dopravní značky, bezpečná jízda na kole... Tomu všemu se naši čtvrťáci učili na Dětském dopravním hřišti v Uherském Hradišti. Na jaro je pak čekají zkoušky prověření znalostí a dovedností. Pokud uspějí, získají Průkaz cyklisty. Na ten se už teď všichni moc těší!

více zde…


Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020 - 2021

14. 9. 2020

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020 - 2021

Nabídka kroužků pro školní rok - v příloze. Do kroužku Gymnastiky a Fotbalu se musíte hlásit v DDM Šikula resp. TJ Slavoj Jarošov. Ostatní kroužky jsou školní.

více zde…


Přírodovědná vycházka

10. 9. 2020

Přírodovědná vycházka

Poznávat blízká místa v okolí je vždy velkou zábavou. Hravě se tak mnohému naučili naši čtvrťáci. Cestou poznávali rostlinky a živočichy, posbírali přírodniny pro svou tvorbu v pracovní výchově a ke svému výtvarnému tvoření si z venku přinesli dokonce "keramickou" hlínu.

více zde…


Angličtina

4. 9. 2020

Angličtina

Od tohoto školního roku budou děti využívat v hodinách angličtiny nové učebnice a pracovní sešit.

více zde…


Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2020

Slavnostní zahájení školního roku

Zahájili jsme školní rok 2020/2021. Pomyslným skokem z mateřské školy do 1. třídy zahájili naši noví prváčci. Všechny žáky školy následně slavnostně přivítal Mgr. Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště.

více zde…


Školní rok jsme ukončili, máme prázdniny…

30. 6. 2020

Školní rok jsme ukončili, máme prázdniny…

Po neplánovaném volnu jsme se alespoň chvíli před prázdninami mohli užít ve škole. Družina – „nedružina“ probíhala trochu jinak, podle jiných pravidel.

více zde…


Zahradní slavnost 2020

23. 6. 2020

Zahradní slavnost 2020

Uvítání budoucích prváčků, cirkusové vystoupení první třídy, pasování na čtenáře, loučení se Španělkou Isabel, spousta písniček a tanečních čísel, pestrý program páťáků s milým překvapením...

více zde…


Píšu povídky, píšu básně

19. 6. 2020

Píšu povídky, píšu básně

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem." Jan Amos Komenský

více zde…


Zahradní slavnost

16. 6. 2020

Zahradní slavnost

Milí předškoláci, současní i bývalí žáci, vážení rodiče, zveme Vás na ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 16 hodin na školním hřišti.

více zde…


Důležitá upozornění

Veškeré nové informace k zápisu do 1. třídy pro rok 2020/2021, prosím, sledujte v sekci - Základní škola - Zápis do 1. třídy.

 

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Velké Británie, Irska, Německa, Itálie a Francie. Více zde.

Podporují nás