Obsah

Přehled základních informací o školní družině

Vážení rodiče, Vaše dítě bude ve školní družině prožívat svůj čas v době mimo vyučování. Prosím Vás, abyste si následující informace přečetli pozorně.

Více zde

V prosinci zrají hvězdy zlatý…

Vše, čemu jsme se v prosinci věnovali, bylo nějakým způsobem spojeno se zimou a Vánocemi. Jinak to prostě nešlo.

Více zde

Listopad svléká stromům šaty…

Také v listopadu jsme měli plné ruce práce. Hráli jsme si, tvořili, cvičili v tělocvičně a mnoho dalšího.

Více zde

V říjnu déšť pleská po střeše…

… letošní říjen se naštěstí neřídil tím, co se o něm povídá. Počasí bylo vlídné, proto jsme mnoho času mohli trávit venku. Ale nezapomínali jsme i na jiné aktivity.

Více zde

V září se sejdem pod jabloní…

…a když ne pod jabloní, tak na školní zahradě. Pravděpodobně nejtěžší „startovní měsíc“ máme za sebou. Čas poznávání nových kamarádů, prostředí, zavedených zvyků, her. Délka provozu družinky se nezměnila, paní vychovatelky v odděleních zůstávají stejné.

Více zde

Důležitá upozornění

Naše projekty

Základní škola Jarošov je zapojena do dvouletého projektu Erasmus+. Je to program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport "Podpora zdravého školního života ve zdravé Evropě" na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Naše škola získala grant na mobility učitelů i žáků. Cílem všech typů mobilit je podporovat studující a umožnit jim osvojení znalostí či dovedností v cizím jazyce během zahraničních pobytů, zvýšit tak jejich osobní rozvoj.
V rámci tohoto projektu spolupracuje škola s partnerskými školami z Irska, Německa, Bulharska a Francie.

"KOMUNITNÍ BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA"

Projekt byl podpořen z programu "Podpora ekologických aktivit v kraji" - I.Č. RP04-21.

Mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem. 

Podporují nás